RAST MÜHENDİSLİK

KÖMÜRCÜODA ENDÜSTRİYEL ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş (İSTAÇ) tarafından öncelikli...

TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM UYGULAMA KONSEPTİ (TAY)

“Tehlikeli Atık Yönetimi Uygulama Konsepti çalışması Türkiye” Mevcut Durum Raporu’nun en belirgin bulgular özetlenmiştir...

ULUSAL VE BÖLGESEL ATIK YÖNETİM PLANI

Avrupa Komisyonu 2008 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda “Çevre” başlığı altında, Türkiye’nin merkezi düzeyde idari kapasitenin artırılması...

MESS TAVŞANLI ENTEGRE GERİ KAZANIM VE ENERJİ TESİSİ

Tavşanlı Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi projesi kapsamında, tesisin ekonomik ömrü olan 20 yıl boyunca (2013-2033) endüstriden gelen...

FAALİYET ALANLARI